top of page

ZATVORENI BAZEN DUBRAVA

 

Lokacija: Zagreb

Vrsta projekta: natječaj

Autor: No.638

Projektni tim:Maša Medoš, Klara Nikšić

Godina: 2019.

Površina: 5 200 m2

 

Osnovna ideja je izdizanje prostora bazena na višu razinu iznad buke ulice, među krošnje drveća, zaštićeno od pogleda. A ostali prateći sadržaji smješteni su u donjoj zoni. Zgrada je oblikovana kako jednostavni volumen s uvučenom bazom, postavljen u otklonu u odnosu na glavne prometnice koje tangiraju parcelu. Tako je formiran pristupni trg, kojim se postiglo odmicanje od velikog križanja. Ostatak parcele se maksimalno ozelenjuje visokim drvećem kako bi se uklopio i formirao završetak osi sa sportskim i javnim sadržajima unutar koje se ovaj bazen nalazi. Zgrada, na prvi pogled jednostavan volumen s pravilnim ritmom fasade, unutar sebe skriva različite prostore, sadržaje, odnose. Baza je oblikovana kao puna, uvučena u odnosu na gornji ostakljeni volumen kojeg definira pravilan ritam istaka na fasadi.

bottom of page