top of page

BURGER BAR

 

Lokacija: Tučepi

Vrsta projekta: idejno rješenje

Autor: No.638

Projektni tim: Maša Medoš, Klara Nikšić

Godina: 2019.

Površina: 70 m2

 

Prenamjenom postojeće trgovine u novi ugostiteljski sadržaj na Tučepskoj rivi formira se urbani prostor burger bara.

bottom of page