top of page

OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR

 

Lokacija: Supetar

Vrsta projekta: natječaj

Autor: No.638

Projektni tim: Maša Medoš, Klara Nikšić

Godina: 2018.

Površina: 8 350 m2

 

Lokacija te opsežan programa za istu odredili su pristup u definiranju koncepta. Zadatkom bilo je potrebno uskladiti programe škole, školske dvorane te javne garaže. Svi od navedenih zahtjeva su prijeko potrebni gradu Supetru.
Nagib terena iskorišten je za razdvajanje djece od automobilskog prometa. Time se dobilo: bolja iskoristivost parcela i zaštita djece od automobilskog prometa. Obuhvat je podijeljen u 2 zone po horizontali: sjeverna-javna(školski trg) i središnja edukacijsko-rekreacijska te u 3 zone po vertikali: podrum-javna garaža, prizemlje i prvi kat edukacija te zadnje 2 etaže namijenjene su sportu, rekreaciji i relaksaciji.
Odizanjem škole na kotu između sjeverne I južne ulice dobivaju se vizure na Brački kanal što je Supetranima najvrjednija vizura.
Na jugo-zapadnoj strni parcele od kud se očekuje najveći priljev djece formira se pristupni trg koji je u blagom nagibu te po potrebi poprima ulogu javnih tribina za razne školske i mjesne aktivnosti. Na sjevernoj strani parcele smješten je kolni ulaz dijametralno postavljen od pristupnog trga. Sa zapadne I istočne strane škole formiraju se dječji vrtovi s mediteranskim biljem. Vanjski korisnici mogu neovisno o random vremenu škole koristiti sportske terene I dvoranu koji su uvjetovani veličinom parcele smješteni po vertikali.

bottom of page