top of page

STAMBENO – POSLOVNA GRAĐEVINA U ZAGREBU U ZAVOJNOJ ULICI

 

Lokacija: Zagreb

Vrsta projekta: natječaj (3. nagrada)

Autor: No.638

Projektni tim: Maša Medoš, Klara Nikšić

Godina: 2020.

Površina: 1111,98 m2

 

Programska i lokacijska ograničenja odredila su parametre koncepta buduće stambeno-poslovne građevine. Novu građevinu potrebno je planirati kao poluugrađenu, na parceli u nagibu prateći terasastu izgradnju građevine koja je smještena na susjednoj parceli. Sama parcela smještena je u zaštićenoj prostornoj cjelini.

 

Koncept izmaknutih volumena proizašao je iz datosti lokacije ali i želje da se postigne najbolja moguća kvaliteta stambenih i poslovnih prostora.

 

Izmicanjem volumena dobiva se intima stambenih prostora i optimalno osunčanje.

 

Integracijom zelenila na žardinjere terase, na pergole, na krovove nadomješta se maksimalna izgrađenost parcele te se postiže uklapanje u okoliš.

 

Volumeni su obloženi opekom, trajnim, prirodnim materijalom koji se nadovezuje na dominantne građevine u neposrednoj blizini.

 

Zgrada, na prvi pogled jednostavan volumen s pravilnim ritmom terasa unutar sebe skriva različite prostore, sadržaje, odnose.

bottom of page